#po pierwsze farmaceuta

27/06/2019Wróc do listy

Honorowy patronat Ministra Zdrowia nad kampanią „Po pierwsze farmaceuta”

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wyraził oficjalną zgodę na objęcie honorowym patronatem Ministra Zdrowia kampanii promującej zawód farmaceuty „Po pierwsze farmaceuta”. Logo Ministerstwa Zdrowia zostanie umieszczone i wyróżnione na materiałach informacyjnych i spotach edukacyjnych, które będą rozpowszechniane w ramach kampanii. Akcja ma charakter edukacyjny. Jej celem jest pokazanie Polakom, że farmaceuta to przede wszystkim ekspert w dziedzinie farmakoterapii i zdrowia.

– Decyzja Ministra Zdrowia jest wyrazem ogromnego zaufania. Dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia jeszcze większa rzesza polskich pacjentów dowie się, czego może oczekiwać od swoich farmaceutów, w czym mogą być im pomocni i jak wiele dobrego, dzięki umiejętnościom i gruntownemu wykształceniu, mogą wnieść do systemu ochrony zdrowia w Polsce – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Kampania edukacyjna „Po pierwsze farmaceuta”, prowadzona wspólnie przez Naczelną Izbę Aptekarską i Fundację Aflofarm, ma za zadanie wzmocnić wizerunek zawodu farmaceuty w Polsce. Będzie realizowana do września 2019 roku przy użyciu różnorodnych kanałów komunikacji. Raport „Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badania wizerunkowe 2019” dostępny na stronie www.popierwszefarmaceuta.pl jest jednym z nich.

– Zależy nam przede wszystkim na tym, by dotrzeć bezpośrednio do pacjentów. Chcemy, aby Polacy mieli przekonanie, że farmaceuta to najlepszy specjalista od leków, a każdy magister farmacji poinformuje o interakcjach czy udzieli porad w drobnych problemach zdrowotnych, a w razie potrzeby zaleci wizytę u specjalisty– powiedział prezes zarządu Fundacji Aflofarm, Tomasz Furman.

– Taka kampania jest niezbędna, nie tylko w kontekście promocji zawodu farmaceuty, ale również rozwiązań prawnych. Mam tutaj na myśli długo oczekiwaną przez całe środowisko ustawę o zawodzie farmaceuty – zauważa Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Głównymi narzędziami kampanii są: spot wizerunkowy promujący zawód farmaceuty oraz cztery animowane spoty edukacyjne. Dzięki nim Polacy mają szansę dowiedzieć się, w czym może im pomóc magister farmacji i jak wygląda proces jego kształcenia. Jeden z filmów opowiada o zawodzie farmaceuty szpitalnego, z którego istnienia niewielu pacjentów zdaje sobie sprawę. Ostatni spot poruszy natomiast temat opieki farmaceutycznej i pokaże, jaką rolę może odgrywać farmaceuta w polskim systemie opieki zdrowotnej, o ile rozwiązanie to zostanie wprowadzone w naszym kraju w sposób systemowy. Badania pokazały, że 39,4% Polaków nie wie, czym jest opieka farmaceutyczna i jaki mógłby być jej zakres.

Akcję edukacyjną zakończy merytoryczna debata na temat przyszłości zawodu farmaceuty w Polsce, która odbędzie się 26 września, podczas Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza.
Pełną wersję raportu „Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badania wizerunkowe 2019”, spot wizerunkowy, artykuły edukacyjne oraz pozostałe filmy powstałe w ramach akcji znaleźć można na stronie internetowej kampanii oraz na profilu kampanii na Facebooku.